Forside

To view this blog in English please click on the Union Jack & Google will do the magic work!

English

Velkommen

Seneste indlæg

“Hans-Hermann”

Hans-Hermanns skæbne er på mange måder repræsentativ for historiefortællingen om den tyske ungdoms skæbne i årene 1933 – 1945. Tysk ungdom var stærkt repræsenteret på frontlinjerne og generationen betalte ofte den højeste pris i form af lemlæstelse eller døden. Efter krigen måtte den hårdt prøvede krigsgeneration omstille sig til en hverdag uden nationalsocialisme og krig. En hverdag i et ødelagt Tyskland, som snart blev splittet imellem liberalisme og kommunisme. Hans-Hermanns fortælling giver læseren et unikt ...
Læs Mere

“Gerhard”

Denne fortælling tager udgangspunkt i en Soldbuch tilhørende ”Gerhard” og er et eksempel på de billeder vi kan male ud fra simple informationer i den tyske Soldbuch. Af hensyn til eventuelle nulevende efterkommere har jeg valgt at tilsløre personfølsomme oplysninger. Udover egne observationer er dette indlæg også baseret på øvrige kilder, som angives sidst i indlægget. ”Gerhard” blev født i 1914 i byen Wagstadt(i dag Bílovec) beliggende i den del af Tjekkiet, der efter 1918 ...
Læs Mere

Signal

Følgende indlæg er baseret på mine egne observationer. Signal var et tysk propagandamagasin, der udkom hver 14. dag i årene 1940 til 1945 på forlaget Deustcher Verlag Berlin. Magasinet berettede om Anden Verdenskrig ud fra en tysk vinkel, hvor alle begivenheder vinkledes til aksemagternes fordel. Emnerne var mange og strakte sig over seneste nyt fra fronten, beretninger om frivillige i den tyske hær til tysk kultur og livet i de tyskallierede lande. Selve layoutet mindede ...
Læs Mere

“Franz”

Hermed følger den første historie om en ung tyskers skæbne, der trækker tråde fra den vestjyske landsby Ulfborg til de hårde kampe i det nordlige Rusland under Anden Verdenskrig. Af hensyn til eventuelle nulevende efterkommere har jeg valgt at tilsløre personfølsomme oplysninger. Udover egne observationer er dette indlæg også baseret på øvrige kilder, som angives sidst i indlægget. Følgende er baseret på Franz Wehrpaß, som jeg løbende viser billeder fra. Franz blev født i januar ...
Læs Mere

Feldpost

I den tyske værnemagt kunne soldaterne sende Feldpost (feltpost) hjem til familie mv. gennem det militære postvæsen. Feltposten blev ikke sendt direkte til enhederne men adresseret til et nummer, som gennem et netværk poststationer bragte feltposten frem til enhederne. Dette skete af sikkerhedsmæssige årsager. Jeg har ofte benyttet mig af det fremragende website Axis History i forbindelse med min research. Axis History har lavet en komplet oversigt over de tyske feltpostnumre, som er registreret under krigen ...
Læs Mere

Soldbuch – side 22 til 24

Side 22 er beregnet til Auszeichnungen (udmærkelser) og omkring 1942/43 blev layoutet på denne side ændret. Før ændringen var kutymen at indføre udmærkelserne på denne side, skønt der ikke direkte stod, at siden var beregnet hertil. Efter ændringen blev siden indrettet til logførelse af udmærkelser. Nedenfor ser I eksempler på variationerne i sidens layout. Side 23 & 24 indeholder oplysninger omkring orlov på over 5 dage og udfyldes inden orlovens indtræden. Værnemagten anvendte forskellige orlovstyper, som jeg ...
Læs Mere

Soldbuch – side 20 til 21

Side 20 indeholder oplysninger omkring løn og andre ydelser betalt til personen af andre enheder end den, han er underlagt. Nedenfor kan vi læse, at det efter bestemmelse 53 er forbudt at tage fremmedvaluta med tilbage til Tyskland. Side 21 indeholder oftest oplysninger om fronttillæg. Som I kan se på det første billede, kunne dette også være tildeling af en Führergeschenk, der blev uddelt ved hjemrejse på orlov efter indsættelse på fronten, som en tak fra ...
Læs Mere

Soldbuch – side 18 til 19

Side 18 & 19 udfyldes af bogholderiet i personens nuværende enhed. Siden indeholder oplysninger omkring personens Wehrsoldgruppe - lønningsgruppe. Jeg vil komme nærmere ind på lønningsgrupper i Værnemagten i et andet indlæg. På side 19 blev der omkring 1942 lavet en ændring, hvor et blankt felt til Kriegsbesolderung (krigsløn) blev tilføjet. Imidlertid blev fronttillæg anført på side 21 ...
Læs Mere

Soldbuch – side 16 til 17

Side 16 indeholder oplysninger omkring personens tænder og den tandpleje, som han har fået i Værnemagten. Oplysninger omkring manglende tænder og proteser indskrives også. Side 17 er en fortsættelse af side 4 ...
Læs Mere

Soldbuch – side 14 til 15

Side 14 & 15 indeholder oplysninger omkring de værdigenstande, som personen har fået med på lazarettet (penge, værdipapirer o.l.). Jeg har meget ofte observeret, at der på side 14 anføres hvor meget sæbe der løbende udleveres til personen og på side 15 anføres hver måned den enhed samt dennes Kriegsstammrolle nummer, som personen hører under. Typisk er dette indskrevet hver d. første i måneden og signeret af personens kompagnichef. På billedet nedenfor er side 14 brugt ...
Læs Mere

Soldbuch – side 12 til 13

Side 12 & 13 indeholder oplysninger omkring personens lazaretophold årsagerne hertil. Værnemagten benyttede sig i vidt omfang af indekstal for diverse sår og sygdomme - dette vil jeg komme ind på i et andet indlæg. Nedenfor et eksempel på anvendelse af indekstal. Nederst ser I, at personen d. 20. marts 1943 blev behandlet på Reserve-Kriegslazarett Kopenhagen for nr. 18 som betyder Grippe (influenza) ...
Læs Mere

Soldbuch – side 10 til 11

Side 10 & 11 i Soldbuchen indeholder oplysninger om den eller de synsprøver, der i Værnemagten er blevet udført på personen. Oplysninger omkring behov for briller står ligeledes her ...
Læs Mere

Soldbuch – side 9

Side 9 i Soldbuchen er en vaccinationsoversigt. Som udgangspunt blev de tyske soldater vaccineret mod Pocken (kopper), Typhus (tyfus), Ruhr (dysenteri), og Cholera (kolera) ...
Læs Mere

Soldbuch – side 8 til 8d

Side 8 i den tyske Soldbuch er opdelt i ialt 5 sider: 8, 8a, 8b, 8c samt 8d. Side 8: Udfyldes med Besondere Bekleidungsvermerke (specielle uniformeringsgenstande). Dette kunne eks. være vinteruniformering eller personlige skydevåben. Nedenfor ser I, at personen er i besiddelse af egen pistol i kaliber 6.35. Side 8a indeholder oplyserninger omkring udleverede våben, kompas, håndkikkerter m.fl. Side 8b samt 8c og 8s er en fortsat liste over udleverede våben, våbenrensesæt, gasmaske m.fl. Endvidere tilføjes særligt ...
Læs Mere

Soldbuch – side 6 til 7

Side 6 & 7 er en komplet oversigt over alt den uniformering og udrustning, der udleveres til personen gennem dennes tjenestetid. Layoutet på side 6 og 7 varierer, hvor nogle er med en holdbar liste og andre er med todelte sider. Endvidere er der blanke felter til udfyldelse ved udlevering af eks. vinteruniformering eller funktionsudrustning. I venstre side udfyldes navnet på den udleverende enhed og i højre side signerer modtager og Bekleidungs Unteroffizier (frit oversat til ...
Læs Mere