Wehrpaß – omslaget

Omslaget på det tyske Wehrpaß ændrede sig 3 gange i løbet af krigen men indholdet forblev det samme. Jeg vil i et andet indlæg gå mere i dybden med variationerne i det tyske Wehrpaß.

Forsiden af omslaget er præget med den tyske rigsørn samt teksten Wehrpaß. I øverste højre hjørne forefindes et felt, hvori personens initialer eller forreste bogstav i efternavnet står anført. Dette gør det nemmere at finde den specifikke persons Wehrpaß i stakken.

 

Nederst midt for på forsiden er der en rubrik, hvori personens værn blev anført. I dette tilfælde er der tale om Heer (hæren), som er påstemplet med et blækstempel.

 

Bagsiden af omslaget var blankt, med undtagelse af trykkeriets navn mv.

Dette Wehrpaß blev trykt af Mettern & Co. Nationaler Werbebrud. Berlin S W 61.

 

Omslagets indvendige side er bag på forsiden påtrykt en indholdsfortegnelse og under indholdsfortegnelsen står der følgende:

Dieser Wehrpaß hat 52 seiten (Zweiundfünfzig Seiten)

På dansk: “Dette Wehrpaß har 52 sider (Tooghalvtreds sider)

Herefter kommer teksten:

Fälschung und mißbräuchliche Benutzung dieses Wehrpasses werden unter den gesetzlichen Voraussetzungen nach §§ 267-70 RStGB bestraft.

På dansk: “Forfalskning og misbrug af dette Wehrpaß bliver straffet efter den retslige forudsætning §§ 267-70 RStGB.

Endvidere skimtes på billedet en lomme, hvori diverse foldere og dokumenter kunne opbevares.

I nogle tilfælde blev der på Wehrpassets omslag efter side 52 påstemplet Wichtige Anordnung (vigtig anordning), som var personens forholdsregler under krigsforhold.

Wehrpaß – side 1 til 2

Følgende tager udgangspunkt i mine egne observationer samt en rapport dateret til april 1944 fra det amerikanske militære efterretningsvæsen (Military Intelligence Division, War Department)

Side 1 i personens Wehrpaß ser således ud:

Udover personens navn og dato samt sted for udstedelse af passet, er soldatens Wehrnummer og Nummer der Erkennungsmarke angivet. Såfremt en personen var tilknyttet Reichsarbeitsdienst, blev nummeret på legitimationsbogen herfra også anført i feltet Nummer des Arbeitsbuches.

Frit oversat betyder Wehrnummer værnenummer og kan betegnes som et medarbejdernummer.
I det viste Wehrpaß er Wehrnummeret 06/1/189/3.

Wehrnummeret er opbygget således:

 • 06 refererer til personens fødselsår (1906)
 • 1 refererer til personens politidistrikt
 • 189 refererer til den Wehrstammrolle, personens militærjournal befinder sig i
 • 3 refererer til nummeret på personens Kriegsstammrollenblatt

På første side nederst i venstrehjørne har rekrutteringskontoret påført sit stempel, i dette tilfælde er der tale om Wehrbezirkskommando 1 – Bremen -.

Personens nummer på id-brikken (Nummer der Erkennungsmarke) indeholder forkortelsen på hans Ersatz enheden samt hans soldaternummer i enheden.

Side 2 indeholder et billede af personen samt hans underskrift.

Wehrpaß – side 3 til 4

Følgende tager udgangspunkt i mine egne observationer samt en rapport dateret til april 1944 fra det amerikanske militære efterretningsvæsen (Military Intelligence Division, War Department).

Side 3 indeholder alle personlige oplysninger omkring personen. Nedenfor kan vi læse følgende punkter

 1. Familienavn(efternavnet)
 2. Fornavn(e), hvor det anvendte fornavn understreges
 3. Fødselsdato og år
 4. Fødested
 5. Statsborgerskab
 6. Religion
 7. Familieforhold
 8. Stilling
 9. Forældre


  Side 4
  er en fortsættelse af de personlige oplysninger:
 10. Skole (kun den afsluttende angives)
 11. Sprogkundskaber
 12. Erhvervsmæssige eller tekniske kundskaber
 13. Nærmeste pårørende, foruden forældre (skal kun udfyldes under krigsforhold)

 

Wehrpaß – side 5 til 6

Følgende tager udgangspunkt i mine egne observationer samt en rapport dateret til april 1944 fra det amerikanske militære efterretningsvæsen (Military Intelligence Division, War Department)

Side 5 øverste halvdel indeholder oplysninger om sessionsforholdene. Indledningsvist angives det, hvorvidt personen er tjenestepligtig eller frivillig, dernæst angives sessionsstedet (Wehrbezirkskommando) og dato for sessionen.

Sessionsresultatet angives på anden halvdel af side 5,  hvor egnet (tauglich) eller ikke-egnet (nicht tauglich) indføres. Dernæst anføres Wehrdienstverhältnis, som er det sted, hvor den personen i tilfælde af indkaldelse skal melde sig til tjeneste.

Slutteligt signerer Kreispolizeibehörde Konsul (frit oversat til kredsens politifuldmægtige konsul)  og Wherbezirkskommandeur (frit oversat til sessionslederen).

Her ser du et eksempel på, at der selv i det tyske bureaukrati forekom fejl. Begge af Wehrpaß er underskrevet af den samme Kreispolizeibehörde Konsul  med 1 års mellemrum men man har ved det ene Wehrpaß forbyttet stemplerne i rubrik 14.1.

Side 6 tages i brug såfremt personen ikke skal indkaldes til militærtjeneste grundet arbejdstjenestelige forhold, der må anses for værende vigtige for opretholdelse af industrien.

 

Her ses et eksempel fra et Wehrpaß, hvor personen indkaldels til Reichsarbeitsdienst d. 27. maj 1940, 19 år gammel. Wehrpasset er udstedt på dagen, hvor han indskrives i Reichsarbeitsdienst. Han overgår fra Reichsarbeitsdienst d. 1. oktober 1940 til Panzer-Jäger-Ersatzabteilung 20, hvor han får 23 dages grunduddannelse, inden han igen forflyttes til sin Feldtruppenteil: Nachrichten-Zug /Panzerjäger-Abteilung 269.