“Hans-Hermann”

Hans-Hermanns skæbne er på mange måder repræsentativ for historiefortællingen om den tyske ungdoms skæbne i årene 1933 – 1945. Tysk ungdom var stærkt repræsenteret på frontlinjerne og generationen betalte ofte den højeste pris i form af lemlæstelse eller døden. Efter krigen måtte den hårdt prøvede krigsgeneration omstille sig til en hverdag uden nationalsocialisme og krig. En hverdag i et ødelagt Tyskland, som snart blev splittet imellem liberalisme og kommunisme. Hans-Hermanns fortælling giver læseren et unikt indblik i livet som barn og ung mand i det Tredje Rige.

God læselyst.

Hans-Hermann blev født juli 1924 i landsbyen Kransmoor beliggende mellem Bremerhaven og Bremen. I en alder af 9 år blev Hans-Hermann optaget i organisationen Jungvolk, som var en underorganisation af Hitlerjugend. Jungvolk organisationen var for drenge under 14 årsalderen mens Hitlerjugend var for drenge i alderen 14 til 18 år.

Hans-Hermann blev tilknyttet Fähnlein Heise, som bedst kan oversættes til Afdeling Heise. Af Hans-Hermanns medlemsbog fra Jungvolkfremgår det endvidere, at Fähnlein Heisevar tilknyttet Hitlerjugend Oberbann 3/7i Hannover. Hans-Hermanns medlemsnummer var 608251 og dette medlemsnummer fulgte med ham, da han d. 30. januar 1938 i en alder af knapt 14 år blev optaget i Hitlerjugend. I Jungvolk fik Hans-Hermann hver måned gennem årene udleveret sparemærker, som han kunne benytte som betalingsmiddel.

Ved overgangen til Hitlerjugend fik Hans-Hermann tildelt et bevis på sit medlemskab af Jungvolk, hvoraf det fremgik, at han havde rang af Hordenführer.

På forsiden af Hans-Hermanns bevis fra Jungvolk står der følgende:

Vor uns liegt Deutschland, In uns marschiert Deutschland, und hinter uns kommt Deutschland! Adolf Hitler

På dansk kan dette oversættes til:

Foran os ligger Tyskland, i os marcherer Tyskland, og bag os kommer Tyskland! Adolf Hitler

I Jungvolk og Hitlerjugend blev de unge drenge nogle gange om ugen trænet i militære og ikke-militære færdigheder sideløbende med en politisk skoling i nationalsocialismen, hvormed deres grundopfattelse af hele det tyske samfund blev dannet ud fra et nationalsocialistisk synspunkt.

Hitlerjugend havde Hans-Hermann rang af Hordenführer, hvilket fremgår af hans Führerausweis fra Hitlerjugend.

I en alder af 18 blev Hans-Hermann d. 15. Oktober 1942 indkaldt til militærtjeneste ved Stammkompanie-Panzerjäger-Ersatz-Abteilung 20 i Bremen. Hans Soldbuch indledtes med personlige detaljer om Hans-Hermanns uddannelse, hans højde på 168 cm. og hans skostørrelse. Hans-Hermann havde inden sin militærtjeneste arbejdet som mekaniker, hvilket hans kompagnichef noterede i Soldbuchen.

Efter 8 ugers grunduddannelse på kasernen i Hamborg, blev Hans-Hermann overført til 1. kompagni ved Panzerjäger-Abteilung 269, som i november 1942 var blevet forflyttet fra kampskuepladsen ved Wolchow floden til det mere fredelige Norge. Panzerjäger-Abteilung 269 var i Norge udstationeret i byen Ådland.

Mens Hans-Hermann var i Norge, blev han overflyttet til 2. kompagni i Panzerjäger-Abteilung 269, som var udstationeret i byen Arna tæt på Bergen. Tiden i Arna var for soldaterne præget af idyl og gode indkvarteringsforhold og rolige omgivelser, som stod i stærk kontrast til kampene på Østfronten få måneder forinden. Tiden fordrev soldaterne med brevskrivning, vagttjeneste og uddannelse.
Under sin tid i Norge tog Hans-Hermann billedet som vises i nedenstående galleri. Læg mærke til fjord og fjelde i baggrunden.

I august 1943, mens han stadig var i Norge, blev Hans-Hermann forfremmet til Gefreiter og på dette tidspunkt var Hans-Hermann og resten af 2. kompagni Panzerjäger-Abteilung 269 blevet forflyttet til Mjøsa søen ved Lillehammer.

Hans-Hermann blev d. 1. april 1944 udnævnt til Unteroffizier-Gefreiter, som bedst kan oversættes til befalingsmandselev og dette var han i 2 måneder frem til d. 1. juni 1944, hvor han blev udnævnt til Unteroffizier (korporal). Forfremmelsen til Unteroffizier-Gefreiter blev underskrevet af kompagnichefen for 2. kompagni, Hauptmann Tiedemann. Med udnævnelsen sluttede den fredelige tid i Norge, da 269. Infanterie-Division i oktober 1944 blev forflyttet til Alsace-regionen. I oktober 1944 fik Hans-Hermann udleveret et kompas og en håndkikkert og disse blev indført i hans Soldbuch.

I Alsace deltog 269. Infanterie-Division, herunder Panzerjäger-Abteilung 269 i nogle meget hårde kampe mod de vestallierede styrker ved Vogesen, La Bresse samt Bramont-, Busang og Odernpasset.

Hans-Hermann kæmpede sandsynligvis i 2. kompagni Panzerjäger-Abteilung 269 frem til november 1944, hvor Panzerjäger-Abteilung 716 blev opstillet i Alsace. Ved opstillingen af Panzerjäger-Abteilung 716 havde enheden brug for erfarent personel og qua Hans-Hermanns rang og militære erfaring, blev han antageligt overflyttet fra Panzerjäger-Abteilung 269 et tidspunkt i november 1944. I Hans-Hermanns Soldbuch blev 1. kompagni i Panzerjäger-Abteilung 716 indført som nuværende Feldtruppenteil og Hans-Hermann gjorde sandsynligvis tjeneste ved denne enhed frem til krigens afslutning i 1945.

Panzerjäger-Abteilung 716 var underlagt 716. Infanterie-Division og denne division var i november 1944 en sammenblanding af en lang række decimerede enheder, som efter hårde kampe i det vestlige Frankrig ikke havde tilstrækkeligt med mandskab til at agere som selvstændige kampenheder.

Hans-Hermanns nærmere tjenesteforhold under tiden ved Panzerjäger-Abteilung 716 kendes ikke men han gik med al sandsynlighed i amerikansk krigsfangeskab ved Schwaben sammen med resterne af d. 19. Arme, som Panzerjäger-Abteilung 716 i 1945 var underlagt.

Hans-Hermann overlevede krigen og døde i 2005.

 

Kildehenvisninger

Geschichte der 269. Infanterie-Division, H. Römhild, forlaget Podzun-Verlag, Bad Nauheim (1967)

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de

Tak til Facebook-netværket omhandlende Soldbücher & Wehrpässer samt internet forum Wehrmacht-awards.com for bistand til tydning af inskriptionerne.