Signal

Følgende indlæg er baseret på mine egne observationer.

Signal var et tysk propagandamagasin, der udkom hver 14. dag i årene 1940 til 1945 på forlaget Deustcher Verlag Berlin.
Magasinet berettede om Anden Verdenskrig ud fra en tysk vinkel, hvor alle begivenheder vinkledes til aksemagternes fordel. Emnerne var mange og strakte sig over seneste nyt fra fronten, beretninger om frivillige i den tyske hær til tysk kultur og livet i de tyskallierede lande. Selve layoutet mindede meget om det amerikanske Life magasin. Noget af det interessante ved Signal er de gode farvebilleder, som i begyndelsen af krigen var en nyhed i mange af de besatte lande i Europa, herunder Danmark.

Signal udkom ikke kun i de besatte lande men i stort set samtlige af de europæiske lande, herunder lande, der var erklæret neutrale.
På forsiden af Signal fremgik priserne i de forskellige lande:

 • Belgien: 2,50 Fr.
 • Bøhmen-Mæhren: 2,50 Kr.
 • Bulgarien: 8 Lews
 • Danmark: 50 Øre
 • Finland: 4,50 mk.
 • Frankrig: 4 Fr.
 • Grækenland: 12 Drs.
 • Italien: 3 Lire
 • Kroatien: 6 Kuna
 • Holland: 20 Cent
 • Norge: 50 Øre
 • Portugal: 2 Esc.
 • Rumænien: 16 Lei
 • Serbien: 5 Dinar
 • Slovakiet: 2,50 Krs.
 • Spanien: 1,50 Pts.
 • Sverige: 53 Öre
 • Schweiz: 45 Rappen
 • Tyrkiet: 15 kurus
 • Ungarn: 40 fillér
 • Luxemburg/Sydsteiermark: 25 Pfg.

Udover ovennævnte lande udkom Signal også på engelsk. Den første danske udgave udkom i maj 1940.

Nedenfor ser I for- og bagside af 2. majhæfte 1943. Forsiden er typisk for Signal– et intimiderende billede, som illustrerer tysk overlegenhed. Bagsiden står i stærk kontrast og repræsenterer “menneskeligheden” og de bløde værdier.

Herunder uddrag af indhold fra forskellige Signal magasiner. Bl.a. artikler omkring frivillige europæer i den tyske Værnemagt og fremgang på fronterne.

Første billede nedenfor indgår i en artikel, hvor man søger at umenneskeliggøre amerikanske soldater gennem “dokumentation” af deres “undermenneskelige” udseende.

I artiklen står der bl.a. følgende:

Amerikansk virkelighed. Det skal ganske vist indrømmes, at heller ikke Europæernes Forestilling om Nordamerika stemmer Overens med Virkeligheden. Man havde her ventet at se nogle af disse soldater, som Figurer i Tidsskrifter og paa Film i de Forende Stater: prægtige, naturlige og utrættelige Fyre, som alle Kvinder falder for, og selv Mændene bliver indtaget i, naar de møder dem som Fjender. Man er temmelig skuffet i Europa over, at man i stedet for disse Drømmebilleder finder saa mange Gangstertyper blandt Fangerne, og derfor ser man sig nødsaget til at revidere sine Anskuelser om Guds eget Land. Hertil giver Signal yderligere Anledning paa.

Her en lang artikel omhandlende fundet af ca. 4,400 polske soldater i skoven Katyn vest for Smolensk i Rusland. Polakkerne var blevet henrettet af sovjetiske tropper i april 1940 og ved Nürnberg processerne i 1946 beskyldte Sovjetunionen ledende tyske officerer for at have begået massakren.
En lang række udenlandske retsmedicinere deltog i obduktionen af de polske lig – deres underskrevne erklæring blev også bragt i Signal.

Signal indeholdt også reklamer fra en lang række prominente tyske virksomheder, hvoraf flere eksisterer den dag i dag.

Der var altid et ”obligatorisk” billede af den skønne tyske pige i magasinet.