Soldbuch – omslaget (Heer udgave)

Følgende tager udgangspunkt i mine egne observationer.

Frit oversat til dansk betyder Soldbuch lønningsbog og den indeholder overordnet set en stor del af de samme oplysninger om personen, som Wehrpasset. Der hvor Soldbuchen først og fremmest adskiller sig fra Wehrpasset er informationerne omkring udleveret udstyr og våben til personen, oplysninger om lønforhold samt oplysninger om lazaretindlæggelser og orlog.

Omslaget på den tyske Soldbuch varierer op gennem tiden i det Tredje Rige og jeg derfor tage udgangspunkt i den “mest almindelige” Soldbuch, som man kan finde.

Soldbuchen er udført i brunt karton og i ryggen er den forstærket med grønt “fibertape”. Som det var praksis med Wehrpasset, blev personens initialer eller forbogstaver skrevet i Soldbuchens øverste højre hjørne, skønt der ikke forefindes et felt til dette.

På forsiden står der endvidere “Soldbuch – zugleich Personalausweis“, som frit oversat betyder “Lønningsbog – gælder også som legitimation”.

Bagsiden af Soldbuchen er blank og indvendigt på bagsiden er der i stil med Wehrpasset en lomme til indlægssedler, hvorpå bestemmelser for Soldbuchen er påtrykt.

 

 

Indvendigt på Soldbuchens forside fæstnes et billede af personen. Omkring medio 1943 blev billeder i Soldbücher indført i Heer, Luftwaffe samt Waffen-SS.

Jeg har observeret, at billedet altid stemples i 2 af hinanden modsatte hjørner. Under billedet signerer Soldbuchens indehaver. Denne praksis blev formentligt overført fra Wehrpasset, hvor billedet også stempledes på samme vis.

Afvigelser fra denne praksis kan naturligvis forekomme men ud fra mine observationer, var denne praksis nær det, vi kan kalde en standard.

I nogle tilfælde blev personens personlige håndvåben noteret over billedet som det ses nedenfor. Denne person er i besiddelse af en pistol 38.