Soldbuch – side 1 til 2

Side 1 i Soldbuchen indeholder oplysninger omkring personens soldaternummer, hans rang samt detaljer omkring hans nummer på id-brikken og blodgruppen m.fl. Endvidere anføres hans Wehrnummer også.

Side 2 er en komplet personbeskrivelse og angiver fødselsdato, fødested, religion m.fl. Slutteligt signerer endhedens chef, i dette tilfælde kompagnichefen.

Siden udfyldes ved personens Ersatz enhed.