Soldbuch – side 14 til 15

Side 14 & 15 indeholder oplysninger omkring de værdigenstande, som personen har fået med på lazarettet (penge, værdipapirer o.l.).

Jeg har meget ofte observeret, at der på side 14 anføres hvor meget sæbe der løbende udleveres til personen og på side 15 anføres hver måned den enhed samt dennes Kriegsstammrolle nummer, som personen hører under. Typisk er dette indskrevet hver d. første i måneden og signeret af personens kompagnichef.

På billedet nedenfor er side 14 brugt efter krigen til verificering af, at personen er den retmæssige indehaver af Soldbuchen samt at oplysningerne i Soldbuchen er korrekte. Signeret af en Hauptmann (kaptajn) d. 9. juli 1945.