Soldbuch – side 3 til 4

Side 3 er til notering af de tilføjelser, eksempelvis forfremmelser, der er foretaget i Soldbuchen. Dato for tilføjelsen samt personens enhed skal anføres og endvidere skal den myndighed, som autoriserer tilføjelsen, signerer med navn, rang og stilling. Ud fra mine observationer kan jeg konkludere, at ændringerne Soldbuchen blev autoriseret af enten kompagnichefen eller dennes næstkommanderende.

Side 4 er opdelt i en A, B, C og D sektion.

A: Det sidste Ersatz distrikt personen hørte under (oftest det politidistrikt hvor værnepligtsuddannelsen gennemførtes).

B: Den Ersatz enhed hvorfra personen overføres til Feldheer.

C: Nuværende Feldheer.

D: Her anføres den Ersatz enhed, der er underlagt personens nuværende Feldheer.

I bunden står instruktionen til udfyldelse anført, eksempelvis at gamle enheder overstreges ved forflyttelser, således enhedens betegnelse fortsat er læsbart. I højre kolonne angives enhedens Kriegsstammrolle.