Wehrpaß – side 22 til 23

Følgende tager udgangspunkt i mine egne observationer samt en rapport dateret til april 1944 fra det amerikanske militære efterretningsvæsen (Military Intelligence Division, War Department).

Side 22 indeholder oplysninger om personens udnævnelser. Nedenfor ses det eksempelvis at personen blev udnævnt til Unteroffizier d. 1. januar 1944.

Side 23 er todelt, hvor den første del er en fortsættelse af oplysninger om personens udnævnelser og den sidste del er oplysninger om de medaljer og ordner, som personen har fået tildelt. Nedenfor ser vi eksempelvis at personen har fået tildelt krigsfortjenestekorset af II klasse med sværd.