Wehrpaß – side 26 til 27

Følgende tager udgangspunkt i mine egne observationer samt en rapport dateret til april 1944 fra det amerikanske militære efterretningsvæsen (Military Intelligence Division, War Department).

SIde 26 & 27 er en forlængelse af de to forgående sider og udfyldes med yderligere detaljer omkring afskedigelse fra aktiv militærtjeneste.