Wehrpaß – side 5 til 6

Følgende tager udgangspunkt i mine egne observationer samt en rapport dateret til april 1944 fra det amerikanske militære efterretningsvæsen (Military Intelligence Division, War Department)

Side 5 øverste halvdel indeholder oplysninger om sessionsforholdene. Indledningsvist angives det, hvorvidt personen er tjenestepligtig eller frivillig, dernæst angives sessionsstedet (Wehrbezirkskommando) og dato for sessionen.

Sessionsresultatet angives på anden halvdel af side 5,  hvor egnet (tauglich) eller ikke-egnet (nicht tauglich) indføres. Dernæst anføres Wehrdienstverhältnis, som er det sted, hvor den personen i tilfælde af indkaldelse skal melde sig til tjeneste.

Slutteligt signerer Kreispolizeibehörde Konsul (frit oversat til kredsens politifuldmægtige konsul)  og Wherbezirkskommandeur (frit oversat til sessionslederen).

Her ser du et eksempel på, at der selv i det tyske bureaukrati forekom fejl. Begge af Wehrpaß er underskrevet af den samme Kreispolizeibehörde Konsul  med 1 års mellemrum men man har ved det ene Wehrpaß forbyttet stemplerne i rubrik 14.1.

Side 6 tages i brug såfremt personen ikke skal indkaldes til militærtjeneste grundet arbejdstjenestelige forhold, der må anses for værende vigtige for opretholdelse af industrien.

 

Her ses et eksempel fra et Wehrpaß, hvor personen indkaldels til Reichsarbeitsdienst d. 27. maj 1940, 19 år gammel. Wehrpasset er udstedt på dagen, hvor han indskrives i Reichsarbeitsdienst. Han overgår fra Reichsarbeitsdienst d. 1. oktober 1940 til Panzer-Jäger-Ersatzabteilung 20, hvor han får 23 dages grunduddannelse, inden han igen forflyttes til sin Feldtruppenteil: Nachrichten-Zug /Panzerjäger-Abteilung 269.